Skräckhuset någonstans i mellansverige

skrackhuset_nagonstans_i_mellansverige.pdf
Min bror och jag blev fosterhemsplacerade 1978. Vi gick från ett hem med försummelse och missbruk till en fosterhemsplacering med fysiskt och psykiskt misshandel och sexuella övergrepp utan några kontroller eller uppföljningar från myndigheter.Detta är en berättelse om min barndom och den svåra vägen till vuxenlivet – kampen om psykisk och fysisk överlevnad och sökande av identitet.Jag har valt att ha skriva under pseudonym för att skydda min familj och närmaste släkt och vänner. Jag valde att skriva och ge ut den här boken för att berätta min historia. Min berättelse kanske kan nå ut till andra som har varit eller är i liknande situationer. Min önskan är att boken kan bidra till att fler vågar stiga fram och berätta sin bakgrund och söka stöd och hjälp i svåra situationer. 
  • Utgiven: 2016-10
  • Förlag: Books on Demand
  • Författare: Mia Stark
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789175696355
vancouverlocksmithpros.ca 2018